De toegevoegde waarde van BosBoon SchadeService:

  • De kennis en kunde om uw aansprakelijkheid en de eventuele betalingsplicht
    te beoordelen;
  • De kennis en kunde om schade door derden op de juiste wijze te verhalen;
  • Kennisoverdracht.

BosBoon SchadeService: dé oplossing bij niet verzekerde belangen

Schade aan uw eigendommen of door letsel, maar ook aansprakelijkheid voor schade die anderen lijden: als bedrijf of gemeente kunt u te maken krijgen met een groot aantal risico's. Veel risico's zijn prima te verzekeren. Echter, niet alles kan worden verzekerd. Bovendien speelt ook de polisdekking een rol en moet de daadwerkelijke schade boven het eigen risico uitkomen, anders zijn de kosten voor uw rekening. Ontstaat er schade aan uw eigendommen door derden en is deze schade niet gedekt op een polis? Dan draait u in eerste instantie zelf voor de kosten op. Uiteraard kunt u de schade wel verhalen op de veroorzaker, voor zover deze aansprakelijk is. Voor de beoordeling van aansprakelijkheid en vaststelling van de schade is specifieke kennis nodig. BosBoon SchadeService ontzorgt u hierin en zorgt dat u ontvangt waar u recht op heeft.