De toegevoegde waarde van BosBoon SchadeService:

  • De kennis en kunde om uw aansprakelijkheid en de eventuele betalingsplicht
    te beoordelen;
  • De kennis en kunde om schade door derden op de juiste wijze te verhalen;
  • Kennisoverdracht.

Hoe werkt BosBoon SchadeService?

Bij het indienen van claims door derden staat BosBoon SchadeService voor een objectieve beoordeling. Naast vaststelling van de daadwerkelijke schade, passen wij hoor en wederhoor toe om tot een objectieve beoordeling van de aansprakelijkheid te komen. Voor derden heeft dit als voordeel dat claims serieus worden opgepakt en dat zij op correcte wijze worden behandeld. Uw voordeel: u hoeft zich geen zorgen te maken over de wijze waarop claims moeten worden afgehandeld, er ontstaat geen precedentwerking en claimende partijen krijgen waar ze recht op hebben; niet meer, maar ook niet minder.

Positief effect op imago
Voor uw organisatie heeft deze correcte wijze van het omgaan met claims een positief effect op het imago. Het opgebouwde bedrijfsimago wordt met een correcte afhandeling van claims onderschreven.

Gemeenten
Voor gemeenten betekent dit, dat de claimende inwoner direct ervaart dat hij of zij serieus wordt genomen. De claimende partij is op vele andere gebieden de gesprekspartner van de gemeente, maar is bovenal inwoner en heeft daardoor ook hoge verwachtingen van de wijze waarop de gemeente omgaat met claims. BosBoon SchadeService maakt deze verwachtingen samen met u waar.

Managementinformatie
Uiteraard registreren wij alle dossiergebonden informatie en is het voor ons eenvoudig om managementinformatie te presenteren. Wilt u weten hoeveel claims binnen een bepaald tijdsbestek zijn binnengekomen en om welke schadebedragen het gaat? Onze managementinformatie geeft u snel inzage. Op basis van de in onze rapportage aangegeven feiten, conclusies en afspraken beheert u zelf het betalingsverkeer met betrokkenen.

Kosten en baten
BosBoon SchadeService voert voor en namens u graag de regie bij claims, zowel van als richting derden. Wij leveren een optimale kwaliteit. Waar nodig kunnen we, in overleg met u, bijvoorbeeld de experts van BosBoon Expertise inschakelen.

BosBoon SchadeService vervult een objectieve rol en werkt volledig transparant op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief. Dit betekent, dat als maar één uur hoeft te worden besteed, ook niet meer dan één uur in rekening wordt gebracht. U betaalt nooit meer dan de daadwerkelijke gemaakte kosten.

Op basis van de specifieke wensen vanuit uw organisatie maken wij graag een op maat gesneden offerte. Wij vormen ons graag een goed beeld van uw wensen tijdens een persoonlijk gesprek, waarin we ook vrijblijvend onze mogelijkheden aan u presenteren.

Contact
Kiest u voor BosBoon SchadeService, dan kiest u voor betrokkenheid, kwaliteit en zekerheid. Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Mathy Boon 06-51547671, operationeel verantwoordelijk voor BosBoon SchadeService.